Załącznik 3. Zgoda na publikację wizerunku

Załącznik 3. Zgoda na publikację wizerunku