Klub Seniora w Dobczy

Celem działalności klubu seniora jest wspieranie osób starszych w ich codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania; przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych; integracja społeczna, a także międzypokoleniowa; pomoc w utrzymaniu kondycji psychofizycznej; aktywizacja w celu podejmowania działań zmierzających do poprawy jakości ich życia; pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego; odkrywanie i rozwijanie zainteresowań; poszerzenie i zdobywanie wiedzy, a także zaspokojenie potrzeb kulturalnych i towarzyskich oraz zapewnienie poradnictwa specjalistycznego oraz edukacyjnego.

Zajęcia prowadzone w ramach Klubu Seniora w Dobczy odbywają się dwa razy w tygodniu po 4 godziny dziennie: poniedziałek, środa w godz. 13:00 – 17:00.


Do pobrania:

Skip to content