Profilaktyka

Placówki Wsparcia Dziennego prowadzone w formie pracy podwórkowej:

  • Placówka Wsparcia Dziennego w Adamówce funkcjonuje od poniedziałku piątku w godzinach: 13:00-17:00
  • Placówka Wsparcia Dziennego w Krasnem funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 13:00-17:00

Rodzinny Punkt Poradnictwa Specjalistycznego

W ramach Rodzinnego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego świadczone są usługi indywidualnego poradnictwa specjalistycznego z zakresu wsparcia psychologicznego. Głównym celem Rodzinnego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego jest wsparcie rodzin z dziećmi z terenu gminy Adamówka wyrażających taką potrzebę.

Skip to content