Asystent osoby niepełnosprawnej

Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej ma za zadanie podnieść jakość życia osobie niepełnosprawnej poprzez wspieranie jej w wykonywaniu codziennych czynności.

Ponadto wskazana usługa obejmuje: wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych, wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnieniu ról społecznych, wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania oraz wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej.

Pobierz:

Skip to content