Asystent osoby niepełnosprawnej

Usługa Asystenta osoby niepełnosprawnej ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz zwiększanie ich szans na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Nadrzędnym jej celem jest zatem dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej.


Do pobrania:

Skip to content