Placówka Wsparcia Dziennego w Krasnem

Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne. Placówka Wsparcia Dziennego w Krasnem funkcjonuje 5 dni w tygodniu po 4  godziny dziennie: od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 17:00.

Kwalifikowanie do usług:

  • dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat z terenu gminy Adamówka, wymagająca opieki i wychowania w placówce wsparcia dziennego;
  • pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.

CENA: pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny.

Warunki odpłatności/limity: USŁUGA BEZPŁATNA / 1 PWD / 15 miejsc.


Do pobrania:

Skip to content