Mieszkanie wspomagane z koszykiem usług (usługi opiekuńcze lub asystenckie)

Usługa świadczona całodobowo w postaci mieszkania wspomaganego z koszykiem usług (usługi opiekuńcze lub asystenckie)

Celem rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego jest pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i do realizacji kontaktów społecznych, która pozwala na utrzymanie oraz rozwijanie samodzielności mieszkańców na poziomie ich psychicznych możliwości z uwzględnieniem elementów włączenia społecznego.

Usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej.

Pobierz:

Skip to content