„Opieka na odległość”

W ramach usługi „Opieka na odległość seniorom  zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa wyposażonych w następujące funkcje:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Kwalifikowanie do usług:

  • osoby w wieku 60 lat i więcej, zamieszkałe teren gminy Adamówka, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

CENA: 40,00 zł  brutto / netto (koszt abonamentu jednej usługi teleopieki).

Warunki odpłatności/limity: USŁUGA BEZPŁATNA – finansowana z Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 / 57 opasek bezpieczeństwa


Do pobrania:

Skip to content