Pomoc materialna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce udziela pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Adamówka. Szczegółowe warunki udzielania wskazanej pomocy określone zostały w uchwale nr VI/38/2018 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Adamówka.

Pobierz:

  1. Uchwała nr VI/38/2018 Rady Gminy Adamówka z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Adamówka.
  2. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej 
Skip to content