Informacja ws. stypendium szkolnego

Szanowni Państwo informujemy, iż zostały wydane decyzje przyznające pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Wysokość otrzymanej pomocy materialnej o charakterze socjalnym za okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.  jest zależna od dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi:

  1. Dochody na osobę w rodzinie powyżej 30% – 75% : 158,41 zł – 396,00 zł – pomoc materialna w wysokości 125,00 zł miesięcznie, łącznie 500,00 zł dla jednego ucznia lub:
  2. Dochody na osobę w rodzenie powyżej 75% – 100%: 396,01 – 528,00 zł – pomoc materialna w wysokości 118,00 zł miesięcznie, łącznie 472,00 zł dla jednego ucznia;

Rozliczenie otrzymanego stypendium w oparciu o faktury wystawione na IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, który otrzymał stypendium lub jego rodzica, czy opiekuna prawnego za okres od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nastąpi: od dnia 30.11.2020 r. do dnia 06.12.2020 r.

FAKTURY NALEŻY SKŁADAĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ADAMÓWCE 

Stypendium zostanie przelane na wskazany rachunek bankowy w terminie od 14 grudnia 2020 r. do 18 grudnia 2020 r.

Decyzje w sprawie przyznania ww. pomocy materialnej będą na bieżąco dostarczane do Państwa domostw. Jednkże ze względu na bieżącą sytuację epidemiologiczną proces ten może ulec wydłużeniu. Dokładnych informacji w sprawie przyznanym stypendiów szkolnych udzielną telefonicznie pracownicy socjalni pod nr : 16 622 90 01 wew. 12.

Udostępnij: