Organizowanie społeczności lokalnej


W ramach realizowanych dla mieszkańców gminy Adamówka usług społecznych odzwierciedlających założenia Programu Usług Społecznych w Gminie Adamówka w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – pakiety usług społecznych:

będą uzupełniane działaniami wspierającymi w zakresie organizowania i pobudzania aktywności społeczności lokalnej realizowanymi przez Organizatora Społeczności Lokalnej.


„(…) organizowanie społeczności lokalnej to forma profesjonalnego działania ukierunkowanego na wywoływanie trwałych, pozytywnych zmian społecznych. OSL można traktować jako kwalifikowaną, zintegrowaną usługę społeczną o charakterze środowiskowym, składającą się z wielu sekwencyjnych działań prospołecznych o określonych, mierzalnych parametrach, a równocześnie przystosowanych do lokalnych uwarunkowań. W pierwszej kolejności usługa OSL adresowana jest do społeczności znajdujących się w najtrudniejszym położeniu: marginalizowanych i zagrożonych społecznym wykluczeniem. Adresatami OSL mogą być jednak także inne społeczności.”


Do pobrania:

Strefa Kibica – mecz Reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Europy w fazie medalowej

Centrum Usług Społecznych w Adamówce zaprasza wszystkich miłośników siatkówki do Strefy Kibica na mecz Reprezentacji Polski podczas Mistrzostw Europy w fazie medalowej.
Spotkajmy się 16 września (sobota) o godz. 18:00 lub 21:00 (w zależności od wyników meczów półfinałowych) w hali sportowej w Adamówce.

Otwórz

„Bezpieczeństwo na drodze”- spotkanie profilaktyczne z policjantem jako element organizowania społeczności lokalnej

W dniu 29 sierpnia br. w Placówce Wsparcia Dziennego w Adamówce zorganizowano spotkanie profilaktyczne pt. „Bezpieczeństwo na drodze”, w którym uczestniczyły dzieci z terenu gminy Adamówka. Spotkanie przeprowadziła Policjantka z Komisariatu Policji w Sieniawie st. sierż. Anna Otręba.

Otwórz
Skip to content