Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej.

Kwalifikowanie do usług:

  • osoby samotne, zamieszkałe na terenie gminy Adamówka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób,  a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

CENA: 50,00 zł za 1 godz. usługi.

Warunki odpłatności/limity: Według uchwały nr I/2/2024 Rady Gminy Adamówka z dnia 31 stycznia 2024 r.


Do pobrania:

    Skip to content