Telefony zaufania

  • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
  • 116 111 – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
  • 222 309 900 – Numer SOS Linia Pomocy Pokrzywdzonym
Skip to content