Dzienny Dom Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach

Usługi świadczone w trybie dziennym w prowadzonym Dziennym Domu Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach.

Celem działalności ośrodka wsparcia jest zapewnienie osobom nieaktywnym zawodowo, zamieszkującym teren gminy Adamówka oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego: usług opiekuńczych świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę, specjalistycznego wsparcia – zgodnego ze zdiagnozowanymi potrzebami, świadczonego przez: psychologa, fizjoterapeutę, terapeutę zajęciowego; zajęć aktywizacyjnych w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej, w tym:  wsparcia instruktora rekreacji ruchowej,  treningu kompetencji społecznych, zajęć edukacyjnych, organizacji wyjazdów aktywizacji społecznej, ubezpieczenia oraz dojazdu i wyżywienia podczas pobytu w DDP.

Usługa świadczona jest 5 dni w tygodniu w godzinach od 8:30 do 16:30 w Dziennym Domu Pomocy im. bł. ks. A. Czartoryskiego w Cieplicach, Cieplice 126 A, 37-534 Adamówka.

Pobierz:

Skip to content