Dzienny Dom Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach

Ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zapewniający całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Organizacja dziennego domu pomocy oraz zakres i poziom świadczonych w nim usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa uczestników zajęć oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Usługa świadczona jest 5 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 16:00 w Dziennym Domu Pomocy im. bł. ks. A. Czartoryskiego w Cieplicach, Cieplice 126 A, 37-534 Adamówka.

Kwalifikowanie do usług:

  • osoby starsze, nieaktywne zawodowo, w wieku poprodukcyjnym (kobieta pow. 60 r.ż., mężczyzna pow. 65 r.ż.), zamieszkujące obszar Gminy Adamówka, wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) niemogące samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

CENA: 1 000,00 zł miesięcznie / osoby.

Warunki odpłatności/limity: Według uchwały nr VI/56/2023 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy im. bł. Ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach / 30 miejsc świadczenia usług.


Do pobrania:

Skip to content