Dzienny Dom Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach

Usługi świadczone w trybie dziennym w prowadzonym Dziennym Domu Pomocy im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w Cieplicach.

Celem działalności ośrodka wsparcia prowadzonego w formie dziennego domu pomocy jest zapewnienie osobom nieaktywnym zawodowo (kobiety w wieku pow. 60 r. ż., mężczyźni – pow. 65 r. ż.), zamieszkującym teren gminy Adamówka oraz potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego: usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez wykwalifikowaną kadrę, specjalistycznego wsparcia – zgodnego ze zdiagnozowanymi potrzebami, zajęć aktywizacyjnych w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej, zajęć edukacyjnych, organizacji wyjazdów aktywizacji społecznej, dojazdu i wyżywienia podczas pobytu w DDP.

Usługa świadczona jest 5 dni w tygodniu w godzinach od 8:30 do 16:30 w Dziennym Domu Pomocy im. bł. ks. A. Czartoryskiego w Cieplicach, Cieplice 126 A, 37-534 Adamówka.

Pobierz:

Skip to content