Przemoc domowa

Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Sprawca wykorzystuje przewagę sił, narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności cielesnej, godności, szacunku itd.)


Formy przemocy:

 • Przemoc fizyczna – polega na różnej gamie form zachowania o różnym stopniu nasilenia np. wymierzaniu policzków,  biciu, kopaniu itp.
 • Przemoc seksualna- zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych (gwałt, zmuszanie do oglądania filmów, zdjęć pornograficznych itd.)
 • Przemoc psychiczna – słowne lub niewerbalne groźby użycia przemocy wobec osoby lub tego, co do niej należy, ten rodzaj przemocy przejawia się m.in.
  w zastraszaniu, poniżaniu, ubliżaniu, szantażowaniu itp.
 • Przemoc ekonomiczna/ materialna – odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych lub odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwiania bądź ograniczanie podjęcia pracy zarobkowej ale również niszczenie przedmiotów itp.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Adamówka:

 1. Magdalena Konefał – Przewodniczący Zespołu;
 2. Angelika Krawiec – Zastępca Przewodniczącego / Sekretarz;
 3. Danuta Czupryna – Członek Zespołu;
 4. Halina Rutkowska – Członek Zespołu;
 5. Aneta Gierczak – Członek Zespołu;
 6. Bogusław Pisarczyk – Członek Zespołu;
 7. Zofia Pokrywka – Członek Zespołu;
 8. Tadeusz Stącel – Członek Zespołu;
 9. Józef Połeć – Członek Zespołu;
 10. Małgorzata Leja – Członek Zespołu.

Gdzie uzyskać pomoc?

 • Zespół Interdyscyplinarny, tel. 16 888 96 79
 • Pracownicy Socjalni Centrum Usług Społecznych w Adamówce, tel. 16 888 96 79
 • Komisariat Policji w Sieniawie tel. 47 824 35 30

Kampania społeczna: Tysiące kobiet spada ze schodów – codziennie

Młode, atrakcyjne kobiety potykają się i spadają ze schodów. Sceny upadku pokazane są w zwolnionym tempie, co pozwala wyeksponować wszystkie szczegóły sytuacji: rozrywające się sznury pereł, szpilki zsuwające się ze stóp, paznokcie wbijające się w poręcz, spadające krople krwi. Kobiety uderzają z impetem o podłogę, doznając poważnych obrażeń: „Tausende von Frauen fallen jeden Tag die Treppe herunter. Glauben Sie das wirklich?” („Każdego dnia tysiące kobiet spada ze schodów. Możesz w to uwierzyć?”)

Kobiety doświadczające różnych form przemocy, zapytane o swoje obrażenia, często odpowiadają, że odniosły je na skutek upadku ze schodów. Wokół tej klasycznej wymówki ofiar przemocy został zrealizowany cały koncept spotu niemieckiej organizacji Bff: Frauen gegen Gewalt. Upadek ze schodów zyskuje tutaj rangę metafory przemocy w rodzinie, której ofiarą przynajmniej raz w życiu padła co trzecia kobieta w Niemczech. Agencja J&R z Frankfurtu nadała spotowi artystyczny, nieco malarski charakter, który potęguje przejmujący, uderzający w patetyczne tony, podkład muzyczny (skomponowany specjalnie na potrzeby kampanii). Spot walczył o nagrodę w tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Reklamy w Cannes w kategorii „Film”.

Twórcy postanowili nie pokazywać aktów przemocy wobec kobiet w sposób bezpośredni i zastosowali technikę umiejętnej sugestii. Można im jednak zarzucić, że przy jego realizacji przyjęli strategię estetyzacji przemocy, przez co wykreowana rzeczywistość jest skrajnie odrealniona. Widz koncentruje się na wizualnych własnościach spotu, a przyjęta w nim konwencja buduje dystans do świata stworzonego przy pomocy programów komputerowych. Ponadto aktorki zaangażowane do jego realizacji swym wyglądem i strojem odbiegają od obrazu „zwykłej kobiety”, co sprawia, że trudno się z nimi identyfikować.

Organizacja Bff: Frauen gegen Gewalt powstała w 2004 roku w wyniku połączenia dwóch stowarzyszeń zajmujących się pomocą kobietom doświadczającym przemocy fizycznej, psychicznej bądź seksualnej. Zrzesza 130 organizacji pozarządowych, starająca się poprawić sytuację maltretowanych kobiet w Niemczech. Organizuje kampanie edukacyjne i informacyjne. Prowadzi centra pomocy i wsparcia oraz telefony zaufania dla ofiar. Ponadto próbuje wpływać na organy władzy ustawodawczej oraz sądowniczej w kwestii ochrony praw kobiet i karania sprawców przemocy domowej.

Skip to content