Deinstytucjonalizacja usług społecznych

Ogólnopolskie Seminarium Dydaktyczne w Centrum Usług Społecznych w Adamówce z udziałem przedstawicieli Departamentu Pomocy i Integracji w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

8 grudnia br. w Centrum Usług Społecznych w Adamówce w ramach projektu pt.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”- odbyło się SEMINARIUM DYDAKTYCZNE  – stanowiące jednocześnie podsumowanie projektów wspierających inkubację usług społecznych realizowanych w ramach PO WER 2014-2020 oraz programów regionalnych 2014-2020. 

Otwórz

Jednodniowa wycieczka integracyjna (Solina-Polańczyk) Klubów Seniora z terenu gminy Adamówka

W dniu 26 września br. w ramach realizacji grantu – w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” PO WER 2014-2020 Oś priorytetowa II, Działanie 2.8. Uczestnicy Klubów Seniora z terenu gminy Adamówka wzięli udział w jednodniowej wycieczce integracyjnej (Solina –Polańczyk).

Otwórz
Skip to content