Szkolenie i warsztaty pn.: „Tworzenie Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji”

W dniach 10 – 11 stycznia 2023 r. w związku z przystąpieniem Centrum Usług Społecznych w Adamówce do realizacji projektu o nr POWR.02.08.00-00-0113/21 pn.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbyło się w szkolenie i warsztaty pn.: „Tworzenie Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji”.

Szkolenia i warsztaty „Tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji” przeprowadzili Eksperci Fundacji Flexi Mind – Partnera Projektu.

Udostępnij: