Tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (2)