Rodzinny punkt poradnictwa specjalistycznego

Rodzinny punkt poradnictwa specjalistycznego świadczy sługi indywidualnego poradnictwa specjalistycznego z zakresu: terapii  psychologicznej oraz  logopedycznej.

Kwalifikowanie do usług:

 1. mieszkańcy Gminy Adamówka wyrażający potrzebę wsparcia.
 2. osoby dorosłe, wykazujące zaburzenia wymienione w art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:
  1. chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia psychotyczne);
  2. upośledzonych umysłowo;
  3. osób wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym,
 • dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

CENA:

 • 125,00 zł – terapia psychologiczna / 1 godz. usługi
 • 119,00 zł – terapia logopedyczna / 1 godz. usługi

Warunki odpłatności/limity:

Ad. 1) 125,00 zł – terapia psychologiczna / 1 godz. usługi, 119,00 – terapia logopedyczna / 1 godz. usługi / BRAK LIMITU.
Ad.  2)  według  rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2023 r. poz. 395) / BRAK LIMITU.


Do pobrania:

Skip to content