Rodzinny punkt poradnictwa specjalistycznego

Usługa wsparcia psychologicznego

W ramach Rodzinnego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego świadczone są usługi indywidualnego poradnictwa specjalistycznego z zakresu wsparcia psychologicznego. Głównym celem Rodzinnego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego jest wsparcie rodzin z dziećmi z terenu gminy Adamówka wyrażających taką potrzebę. Wsparcie psychologiczne polega na przygotowaniu diagnozy, prowadzeniu konsultacji psychologicznych dla mieszkańców, rozpoznaniu potrzeb w zakresie kierowania na badania do poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przygotowywaniu i przekazywaniu pisemnych zaleceń do pracy z dzieckiem dla rodziców.


Usługa wsparcia pedagogicznego

W ramach Rodzinnego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego świadczone są usługi indywidualnego poradnictwa specjalistycznego z zakresu wsparcia pedagogicznego. Głównym celem Rodzinnego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego jest wsparcie rodzin z dziećmi z terenu gminy Adamówka wyrażających taką potrzebę. Wsparcie pedagogiczne polega na przygotowaniu oceny sprawności szkolnej dzieci, ustaleniu przyczyn ewentualnych niepowodzeń szkolnych, prowadzeniu zajęć reedukacyjnych z uwzględnieniem elementów terapii pedagogicznej, przygotowywaniu i przekazywaniu pisemnych zaleceń do pracy z dzieckiem dla szkoły oraz rodziców.


Usługa wsparcia logopedycznego

W ramach Rodzinnego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego świadczone są usługi indywidualnego poradnictwa specjalistycznego z zakresu wsparcia logopedycznego. Głównym celem Rodzinnego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego jest wsparcie rodzin z dziećmi z terenu gminy Adamówka wyrażających taką potrzebę. Wsparcie logopedyczne polega na przeprowadzeniu badań logopedycznych u odbiorców usługi w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń w komunikowaniu się, sporządzeniu planu pracy z osobą objętą usługą, prowadzeniu zajęć logopedycznych u dzieci w sposób umożliwiający jednoczesne udzielanie wskazówek rodzicom w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń, obserwacji i ocenie postępów osoby oraz przygotowywaniu i przekazywaniu pisemnych zaleceń do pracy z dzieckiem dla rodziców.


Usługa wsparcia psychiatrycznego

W ramach Rodzinnego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego świadczone są usługi indywidualnego poradnictwa specjalistycznego z zakresu wsparcia psychiatrycznego. Głównym celem Rodzinnego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego jest wsparcie rodzin z dziećmi z terenu gminy Adamówka wyrażających taką potrzebę. Wsparcie psychiatryczne  polega na rozpoznaniu objawów, diagnozowaniu zaburzeń związanych z psychiką człowieka.


Usługa wsparcia terapeutycznego

W ramach Rodzinnego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego świadczone są usługi indywidualnego poradnictwa specjalistycznego z zakresu wsparcia terapeutycznego. Głównym celem Rodzinnego Punktu Poradnictwa Specjalistycznego jest wsparcie rodzin z dziećmi z terenu gminy Adamówka wyrażających taką potrzebę. Wsparcie terapeutyczne polega na rozpoznaniu uzależnienia oraz prowadzeniu sesji indywidualnych z odbiorcą usługi.


Do pobrania:

Skip to content