Usługi sąsiedzkie

Celem usługi sąsiedzkiej jest udzielenie wsparcia opiekuńczego osobie wymagającej opieki, która jest świadczona przez osoby zamieszkujące w najbliższym otoczeniu.

Zakres i forma pomocy jest dostosowana do indywidualnych potrzeb osób korzystających. Dzięki zapewnieniu wskazanej usługi osoba korzystająca ze wsparcia ma szanse na utrzymanie więzi istniejących w środowisku lokalnym.

Usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej.

Pobierz:

Skip to content