Usługi opiekuńcze świadczone w formie usług sąsiedzkich

Usługi sąsiedzkie obejmują swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługa świadczona jest 7 dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb osoby zainteresowanej.

Kwalifikowanie do usług:

  • osoby w wieku 60 lat i więcej, zamieszkałe teren gminy Adamówka, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

CENA: 35,00 zł  za 1 godz. usługi.

Warunki odpłatności/limity: USŁUGA BEZPŁATNA  – finansowana z Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024/2025 środowisk pomocy sąsiedzkiej.


Do pobrania:

    Skip to content