Usługa transportowa „od drzwi do drzwi”

Usługa zapewniająca specjalny i łatwo dostępny transport dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Kwalifikowanie do usług:

  • osoby zamieszkujące na terenie gminy Adamówka;
  • powyżej 60 r.ż.;
  • wymagające wsparcia w zakresie mobilności, zarówno posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i nieposiadające orzeczenia, a mające realny problem w poruszaniu się.

CENA: 1,15 zł  / 1 km.

Warunki odpłatności/limity:  0,50 zł / 1 km / BRAK LIMITU


Do pobrania:

Skip to content