Usługa transportowa „od drzwi do drzwi”

Usługa transportowa „od drzwi do drzwi” ma za zadanie zapewnić specjalny i łatwo dostępny transport dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Usługa transportowa kierowana jest zwłaszcza dla osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i nieposiadające orzeczenia, a mające realny problem w poruszaniu się.

Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Pobierz:

Skip to content