Tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (4)