Tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (3)