Tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (9)