Tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (7)