Tworzenia Lokalnych Planów Deinstytucjonalizacji (6)