Wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego – do 1 lutego 2023 r.

Centrum Usług Społecznych w Adamówce przypomina, iż gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną do dnia 1 lutego 2023 r. mogą składać wnioski o dodatek elektryczny.

Wysokość dodatku elektrycznego

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego.

  1. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł.
  2. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł.
    • Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.
  3. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wniosek wypłatę dodatku elektrycznego

We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego. Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.

We wniosku trzeba oświadczyć także m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Wnioski na dodatek elektryczny w tradycyjnej formie przyjmowane są wg. miejsca zamieszkania u wskazanych poniżej pracowników Centrum Usług Społecznych w Adamówce:

MAJDAN SIENIAWSKI, DOBCZA:

PANI MONIKA KULKA – STARSZY INSPEKTOR CENTRUM – I PIĘTRO BUDYNKU UG – POKÓJ NR 16;

ADAMÓWKA, KRASNE:

PANI ELŻBIETA ZWIŚLAK – INSPEKTOR CENTRUM – I PIĘTRO BUDYNKU UG – POKÓJ NR 16;

CIEPLICE, PAWŁOWA:

PANI DANUTA CZUPRYNA  – ASYSTENT RODZINY CENTRUM – PARTER BUDYNKU UG – POKÓJ NR 3.

Termin składania wniosków

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.


DO POBRANIA:

  1. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego
  2. Instruktaż: Jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego
Udostępnij: