Spotkanie Wigilijne Klubów Seniora z terenu gminy Adamówka

W dniu 21 grudnia br. w siedzibie Klubu Seniora w Dobczy odbyło się Spotkanie Wigilijne Klubów Seniora z terenu gminy Adamówka, funkcjonujących w ramach projektu pt.: „Centrum Usług Społecznych – Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO WER na lata 2014-2020.

W świątecznym spotkaniu udział wzięli: Pan Edward Jarmuziewicz – Wójt Gminy Adamówka, Ks. Stefan Nogaj – Proboszcz Parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Judy Tadeusza w Krasnem, przedstawiciele Centrum Usług Społecznych w Adamówce na czele z Panią dr Malwiną Misiąg – Dyrektor Centrum, a także członkowie Klubów Seniora w Adamówce, Cieplicach oraz w Dobczy wraz ze swoimi opiekunami: Panią Beatą Kamińską – Opiekunem Klubu Seniora w Adamówce, Panią Zofią Bieniek – Opiekunem Klubu Seniora w Cieplicach oraz Panią Karoliną Szynal-Lonc – Opiekunem Klubu Seniora w Dobczy.

Spotkanie rozpoczęto od świątecznego montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez Klub Seniora w Adamówce oraz wspólnej kolędy wykonanej przez wszystkich członków Klubów Seniora funkcjonujących na terenie gminy Adamówka. Po wystąpieniach nastąpiło uroczyste podzielenie się opłatkiem, a następnie wszyscy zebrani zasiedli do Wigilijnego Stołu. Wydarzenie to wprowadziło wszystkich obecnych w magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.


Udostępnij: