Galeria

Jednodniowa wycieczka integracyjna (Solina-Polańczyk) Klubów Seniora z terenu gminy Adamówka

W dniu 26 września br. w ramach realizacji grantu – w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” PO WER 2014-2020 Oś priorytetowa II, Działanie 2.8. Uczestnicy Klubów Seniora z terenu gminy Adamówka wzięli udział w jednodniowej wycieczce integracyjnej (Solina –Polańczyk).

Otwórz

„Bezpieczeństwo na drodze”- spotkanie profilaktyczne z policjantem jako element organizowania społeczności lokalnej

W dniu 29 sierpnia br. w Placówce Wsparcia Dziennego w Adamówce zorganizowano spotkanie profilaktyczne pt. „Bezpieczeństwo na drodze”, w którym uczestniczyły dzieci z terenu gminy Adamówka. Spotkanie przeprowadziła Policjantka z Komisariatu Policji w Sieniawie st. sierż. Anna Otręba.

Otwórz
Skip to content