Hortensjowa trasa w Adamówce

Mieszkańcy sołectwa Adamówka na czele z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich w  Adamówce oraz grupą nieformalną ,,Zielono Mi”  w okresie 01-06-2023 r. – 30-09-2023 r. prowadzili intensywne pracę ogrodowe oraz porządkowe mające na celu poprawę wizerunku miejscowości Adamówka. Jako motyw przewodni inicjatywy nieprzypadkowo wybrano hortensję, gdyż symbolizuje ona wdzięczność, uczciwość oraz zrozumienie.

Metamorfozie uległ teren: przy siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w Adamówce, kapliczce św. Mikołaja, rondzie przy Kaplicy Matki Bożej Różańcowej oraz przy oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce.

Wolontariusze podczas projektu dokonali uporządkowania zaniedbanych terenów,  nasadzeń roślin i krzewów ozdobnych we wskazanych miejscach oraz montażu mebli ogrodowych tworząc strefę relaksu i spotkań dla dzieci, rodzin, osób dorosłych oraz seniorów przy siedzibie KGW Adamówka.

Realizacja inicjatywy stanowiła sposób na powstanie ważnych dla społeczności lokalnej projektów z korzyścią dla wszystkich mieszkańców oraz przyczyniła się do polepszenia współpracy mieszkańców sołectwa wsi Adamówka i integracji lokalnych środowisk.

Dodatkowo uczestnictwo w realizacji projektu dostarczyło mieszkańcom sołectwa Adamówka poczucia sprawczości  i realnego wpływu na swoje otoczenie, a także rozbudziło motywację do ustanowienia kolejnych celów.

Wskazana inicjatywa realizowana została w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.

Kwota dofinansowania: 6 000,00 zł.

 

Udostępnij: