„Bezpieczeństwo na drodze”- spotkanie profilaktyczne z policjantem jako element organizowania społeczności lokalnej

W dniu 29 sierpnia br. w Placówce Wsparcia Dziennego w Adamówce w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zorganizowano spotkanie profilaktyczne pt. „Bezpieczeństwo na drodze”, w którym uczestniczyły dzieci z terenu gminy Adamówka. Spotkanie przeprowadziła  Policjantka z Komisariatu Policji w Sieniawie st. sierż. Anna Otręba.

Policjantka przypomniała zasady bezpiecznego poruszania się po drodze w przypadku gdy nie ma chodnika lub pobocza oraz prawidłowego przekraczania jezdni. Podkreśliła także, jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych na odzieży czy plecakach, zwłaszcza po zmroku. Przestrzegała najmłodszych przed zabawami w pobliżu jezdni. Poruszyła temat wyposażenia roweru, aby uczulić uczestników jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz jak sami możemy zadbać o nie, nosząc elementy odblaskowe.

Zgromadzone na spotkaniu dzieci bardzo aktywnie w nim uczestniczyły, zadawały wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa, wykazywały się również dobrą znajomością zasad przechodzenia przez jezdnię. Mamy nadzieję, że wiedza teoretyczna, jaką miały okazję sobie przypomnieć, znajdzie zastosowanie w praktyce.

Dziękujemy Pani Marcie Rusinek za współorganizację przedsięwzięcia. Serdeczne podziękowania dla st. sierż. Anny Otręba za przeprowadzenie spotkania, podzielenie się swoją wiedzą oraz doświadczeniem pracy w Policji.

Zorganizowane spotkanie z policjantem okazało się dla dzieci dużą atrakcją, co odzwierciedliła frekwencja, mamy nadzieję, iż spotkania profilaktyczne z dziećmi będą nadal kontynuowane, co zapewne zachęci je do dalszego poznawania zasad ruchu drogowego a ponadto utrwali w nich nawyki prawidłowych i bezpiecznych zachowań.

Udostępnij: