Konkurs! Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności kierowany do osób starszych, którego celem jest integracja środowiska senioralnego oraz umocnienie więzi międzypokoleniowych.

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych to cykl różnorodnych działań mających na celu zwrócenie uwagi na szeroko pojęte zdrowie ludzi starszych, podniesienie jakości życia seniorów i zwrócenie uwagi na problemy ich dotyczące oraz podejmowania przy tej okazji próby wzmocnienia więzi pokoleniowych, jak i integrowania środowiska seniorów. Dzień Seniora to doskonały powód, aby pamiętać na co dzień o ludziach starszych i ich rodzinach.

W związku z powyższym Centrum Usług Społecznych w Adamówce zaprasza dzieci/młodzież ze Szkół  Podstawowych z terenu gminy Adamówka do wzięcia udziału w konkursie pn. „Dlaczego warto pomagać osobie starszej? Z pomaganiem każdemu do twarzy”

Celem konkursu jest uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi oraz uświadomienie konieczności niesienia pomocy osobom starszym w najbliższym otoczeniu. Wzięcie udziału w konkursie przyczyni się do kształtowania właściwych postaw otwartości na drugiego człowieka oraz wdrażania do zachowań akceptowanych społecznie. Zorganizowanie konkursu przyczyni się ponadto do pobudzenia działań filantropijnych, empatii oraz integracji międzypokoleniowej.

Pomoc drugiemu człowiekowi może okazać się sposobem na przełamanie monotonii codziennego życia, drogą do zawarcia nowych znajomości, czy też szansą na zdobycie nowych umiejętności. Rozmowy z osobą starszą i poświęcenie jej czasu sprawiają, że świat wokół się zmienia i są to zmiany na lepsze.

Regulamin konkursu dostępny poniżej (Załącznik 1).

Mając na uwadze powyższe do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy dzieci/ młodzież z klas VI-VIII Szkół Podstawowych z terenu gminy Adamówka. Opis realizacji działań (Załącznik 2) wraz z kartą zgłoszeniową i dostępnymi oświadczeniami prosimy dostarczać od 25 do 28 września br. do Centrum Usług Społecznych w Adamówce, pokój nr 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 września b.r. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymają drobne upominki.


Wykaz załączników:

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 888 96 72

Udostępnij: