Spotkanie Wigilijne w Dziennym Domu Pomocy „Ciepliczanka” w Cieplicach

Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia to czas tradycyjnych Spotkań Wigilijnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom Naszych mieszkańców w dniu 20 grudnia br. zorganizowano Spotkanie Wigilijne w Dziennym Domu Pomocy „Ciepliczanka” w Cieplicach przygotowane dla seniorów Dziennego Domu Pomocy w Cieplicach oraz osób samotnych z terenu gminy Adamówka realizowanego w ramach projektu pn. Dzienny Dom Pomocy „Ciepliczanka” w Gminie Adamówka, w ramach RPO WP 2014-2020, Działanie 8.3. Na spotkanie przybyli: ks. Piotr Piechuta – proboszcz parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Kolonii Polskiej, ks. Jacek Ćwikła – proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Cieplicach-Rudce, a także organizatorzy przedsięwzięcia: Pan Edward Jarmuziewicz – Wójt Gminy Adamówka oraz pracownicy Centrum Usług Społecznych w Adamówce na czele z Panią dr Malwiną Misiąg – Dyrektorem Centrum.

Głównym celem spotkania było przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu seniorów oraz osób samotnych z terenu Naszej Gminy.

Uroczystości wigilijnej towarzyszyła radosna, rodzinna i życzliwa atmosfera. Zgromadzeni wspólnie podzielili się opłatkiem, a następnie usiedli przy Wigilijnym Stole wypełnionym tradycyjnymi potrawami, tj.: barszcz z uszkami, ryba oraz wigilijna kapusta z olejem. Spotkanie dopełniło wspólne kolędowanie przy muzycznym akompaniamencie. Każdy mógł też liczyć na upominek w postaci pakietu wigilijnego oraz świątecznego stroiku przygotowanego przez dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie gminy Adamówka.

Udostępnij: