Piknik Rodzinny w Gminie Adamówka

W dniu 30 czerwca br. już po raz trzeci Centrum Usług Społecznych w Adamówce w ramach organizowania społeczności lokalnej zorganizowało Piknik Rodzinny w Gminie Adamówka.

Wskazane wydarzenie było doskonałym przyczynkiem to uświadomienia społeczności lokalnej jak ważną komórką społeczną jest Rodzina.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym: Stowarzyszenie „Aktywni” Majdan Sieniawski, Gminny Klub Sportowy Majdan, OSP Adamówka, Pan Edward Jarmuziewicz – Za-ca Wójta Gminy Adamówka, Pan Damian Smyk, Nadleśnictwo Sieniawa, Grupa MOTO-MAJDAN i okolice, Adamowska Spółdzielnia Socjalna „AS”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przeworsku, Klub Seniora Cieplice – bez Was organizacja Pikniku Rodzinnego – nie byłaby możliwa – DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy również przybyłym gościom za obecność – Pani Anna Schmidt – Poseł na Sejm RP, Pani Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Pan Dariusz Dyndał – p. o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Sieniawa, Pan Łukasz Kawaliło – Burmistrz Miasta i Gminy Jawornik Polski, Pan Jacek Kierepka – Wójt Gminy Adamówka, Pan Edward Jarmuziewicz – Za-ca Wójta Gminy Adamówka, Pan Łukasz Kominko – Sekretarz Gminy Adamówka, Pana Paweł Kosior – Prezes Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej ,,AS”, Pani Magdalena Pich – Wiceprezes Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej ,,AS”, Pan Józef Połeć – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce, Ks. prał. Janusza Jakubiec – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja Biskupa w Majdanie Sieniawskim, Pan Artur Lisik – Przewodniczący Rady Gminy Adamówka, Pani Agnieszka Działo – Prezes Stowarzyszenia „AKTYWNI” Majdan Sieniawski, Pani Izabela Sobala – Za-ca Przewodniczącego GKRPA – Wasza obecność podniosła rangę Wydarzenia.

Udostępnij: