Międzynarodowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi nazywany także Międzynarodowym Dniem Ziemi, to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą.

W związku z powyższym 29 kwietnia br. Centrum Usług Społecznych w Adamówce zorganizowało akcję sprzątania ziemi oraz sadzenia roślin w miejscowości Krasne. Celem organizowanej akcji było budowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za losy naszej planety.

Dzieci i młodzież wraz z opiekunami PWD pozbierały śmieci i posadziły drzewka. Przeprowadzono również rozmowę na temat: Jak nasze codzienne nawyki wpływają na losy naszej planety. Dzieci ponadto poznały pojęcie jakim jest ekoempatia – otóż odnosi się ona do zdolności odczuwania i rozumienia środowiska naturalnego oraz wszystkich istot, które je zamieszkują. Dzięki niej nie tylko rozumiemy, jak nasze działania wpływają na planetę – dostrzegamy także jej prawdziwe piękno i różnorodność.

Na koniec pracy  zostało zapalone ognisko  oraz przeprowadzone zostały zabawy zespołowe. Dziękujemy wszystkim chętnym uczestnikom ekologicznych zajęć!

Udostępnij: