20 lat Polski w Unii Europejskiej – tak istotne w zakresie rozwoju polityki społecznej

20 lat temu – 1 maja 2004 roku na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego w Atenach – Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było jednym z najważniejszych wydarzeń w nowożytnej historii Polski, mającym długofalowe i wielowymiarowe skutki tak dla naszego kraju, regionu jak i Naszej małej ojczyzny Gminy Adamówka.

Udostępnij: