Informacja ws. stypendium szkolnego

Szanowni Państwo informujemy, iż zostały wydane decyzje przyznające pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

Wysokość otrzymanej pomocy materialnej o charakterze socjalnym za okres od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.  jest zależna od dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi:

  1. Dochody na osobę w rodzenie od 0% – 30%: 0,00 zł – 158,40 zł – pomoc materialna w wysokości 180,00 zł miesięcznie, łącznie 720,00 zł dla jednego ucznia;
  2. Dochody na osobę w rodzinie powyżej 30% – 75%: 158,41 zł – 396,00 zł – pomoc materialna w wysokości 140,00 zł miesięcznie, łącznie 560,00 zł dla jednego ucznia lub:
  3. Dochody na osobę w rodzenie powyżej 75% – 100%: 396,01 – 528,00 zł – pomoc materialna w wysokości 123,00 zł miesięcznie, łącznie 492,00 zł dla jednego ucznia;

Rozliczenie otrzymanego stypendium w oparciu o faktury wystawione na IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, który otrzymał stypendium lub jego rodzica, czy opiekuna prawnego za okres od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. nastąpi: od dnia 29.11.2021 r. do dnia 03.12.2021 r.

FAKTURY NALEŻY SKŁADAĆ W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ADAMÓWCE

Stypendium zostanie przelane na wskazany rachunek bankowy w terminie od 13 grudnia 2021 r. do 17 grudnia 2021 r.

Decyzje w sprawie przyznania ww. pomocy materialnej będą na bieżąco dostarczane do Państwa domostw. Jednakże ze względu na bieżącą sytuację epidemiologiczną proces ten może ulec wydłużeniu. Dokładnych informacji w sprawie przyznanym stypendiów szkolnych udzielną telefonicznie pracownicy socjalni pod nr 16 622 90 01 wew. 217.

Udostępnij: