Bezpłatne, certyfikowane kursy komputerowe ECDL

Od października 2021 r. w Remizo-Świetlicy w Krasem odbywa się już 7 na terenie Gminy Adamówka  bezpłatny certyfikowanych kurs komputerowy organizowany przez Centrum Usług Społecznych w Adamówce w ramach projektu pt.: „Kompetencje cyfrowe dla wszystkich – Edycja II” współfinansowanego z EFS, RPO WP 2014-2020.

Projekt zakłada organizację:

  • szkolenie komputerowe na poziomie podstawowym A;
  • szkolenie komputerowe na poziomie średniozaawansowanym B;
  • szkolenie komputerowe na poziomie zaawansowanym C;

Projekt skierowany jest do osób:

  • uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego,
  • w wieku 25 lat i więcej,
  • nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • wykazujących  własną inicjatywę uczestnictwa w szkoleniu,

Uczestnikami projektu mogą być także osoby które brały udział w poprzednich edycjach projektów finansowanych z EFS z zakresu kompetencji cyfrowych ale na poziomie niższym niż  ten do którego zgłaszają chęć uczestnictwa w aktualnym wsparciu.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

Uczestnik projektu dodatkowo może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. Ponadto każdy uczestnik ma zapewniony komputer w trakcie szkolenia oraz otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci m.in.: podręcznika, pendriva oraz notatnika.

Strona internetowa projektu: http://www.kompetencjecyfrowe.altum.pl

BIURO PROJEKTU:

„Kompetencje cyfrowe dla Wszystkich – edycja II”
Tel.: 601 337 168
E-mail: kompetencjecyfrowe@altum.pl

Udostępnij: