Spotkanie ze społecznością lokalną w miejscowości Pawłowa w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”

Spotkanie ze Społecznością Lokalną w miejscowości Pawłowa w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

15 października b.r. w świetlicy wiejskiej w Pawłowej odbyło się spotkanie ze społecznością lokalną, w którym udział wzięli przedstawiciele Centrum Usług Społecznych w Adamówce – Organizator Społeczności Lokalnej oraz Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych. Spotkanie miało na celu rozpoznanie potrzeb tutejszej społeczności oraz określenie planu działania na najbliższy okres.

 

Udostępnij: