Placówka Wsparcia Dziennego w Adamówce

Celem działalności Placówki prowadzonej w formie opiekuńczo-specjalistycznej jest wsparcie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin z terenu gminy Adamówka, poprzez wsparcie rodziny w opiece i wychowaniu dziecka, pomocy dziecku w nauce, organizacji czasu wolnego, zabawie i zajęciach sportowych oraz rozwoju zainteresowań, a także poprzez prowadzenie w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapii pedagogicznej, terapii psychologicznej oraz socjoterapii.

Placówka Wsparcia Dziennego w Adamówce funkcjonuje 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie: od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 – 17:00.


Do pobrania:

Skip to content