Program Usług Społecznych

PROGRAM USŁUG SPOŁECZNYCH
W GMINIE ADAMÓWKA

 

 

Program Usług Społeczny w Gminie Adamówka realizowany w ramach projektu pt.: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Adamówka”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Pobierz:

Skip to content