Skład GKRPA

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamówce:

  • Malwina Misiąg – przewodniczący komisji
  • Izabela Sobala – zastępca przewodniczącego komisji
  • Angelika Krawiec – sekretarz komisji
  • Elżbieta Świtała – członek komisji
  • Danuta Czupryna – członek komisji
  • Józef Połeć – członek komisji
  • Marzena Buniowska-Kuzio – członek komisji
  • Joanna Brzyska – członek komisji
  • Halina Rutkowska – członek komisji
Skip to content