Teleopieka – „Opaska telemedyczna”

Dzięki usłudze teleopieki – „opaska medyczna” seniorzy mogą funkcjonować w swoich środowiskach domowych przy zachowaniu swojej prywatności i codziennej aktywności.

Opaska stale monitoruje funkcje życiowe użytkownika i wysyła zabezpieczone dane do centrum telemedycznego. W przypadku nagłego upadku lub gdy użytkownik samodzielnie wciśnie przycisk SOS telecentrum zostaje powiadomione.

Realizacja usługi opieki na odległość wywiera pozytywny wpływ na osoby wymagające opieki i ich rodzin, ponieważ pozwala osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi, a w razie potrzeby pozwala powiadomić bliską osobę, opiekuna lub służby ratunkowe o sytuacji zagrażającej ich zdrowiu lub życiu.

Pobierz:

Skip to content