Usługi wsparcie szkoleniowe, specjalistyczne, psychologiczne dla opiekunów faktycznych

Usługi obejmują: poradnictwo psychologiczne, poradnictwo terapeutyczne, naukę pielęgnacji i opieki, naukę rehabilitacji oraz wsparcie dietetyczne, które są skierowane do opiekunów osoby wymagającej wsparcia, która ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga. Celem wskazanej usługi jest podniesienie kompetencji opiekunów faktycznych.

Pobierz:

Skip to content