Informacja dla rodziców dzieci, uczniów i młodzieży uczęszczających do szkół i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Adamówka

  1. W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce na bieżąco przyjmowane i rozpatrywane są wnioski o pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkole (obiad dwudaniowy z napojem). Wskazaną pomocą mogą zostać objęte dzieci, uczniowie oraz młodzież z rodzin spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium (tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie), o którym mowa art. 8 ww. ustawy, mogą wnioskować o sfinansowanie ciepłego posiłku (obiad dwudaniowy) w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (M.P z 2018 r., poz. 1007).
  2. Rodziny nie kwalifikujące się do objęcia ww. wsparciem mogą samodzielnie wykupić obiad dla swoich dzieci w firmie prowadzącej dożywianie na terenie gminy w okresie: 01.09.2020 r. – 31.08.2021 r. – GASTRONOMIA PRODUKCJA HANDEL USŁUGI, Teresa Szynal Majdan Sieniawski 380 37-534 Adamówka.
  3. Aby skorzystać ze wskazanej usługi – samodzielnie zakupić obiad należy zgłosić pierwszego dnia szkoły dziecko u wychowawcy klasy.
  4.  Ważnym jest, iż nie będzie możliwości jednorazowego zakupu obiadu przy okienku w szkolnej stołówce.
  5. Ponadto na stołówce, będą mogły przebywać wyłącznie dzieci korzystające z obiadów.
  6. Ceny obiadów szkolnych:
  • Uczniowie klas IV-VIII – 8,00 zł pełny obiad (2,00 zł – zupa; 6,00 zł – drugie danie);
  • Uczniowie klas 0-III – 6,00 zł pełny obiad (bez możliwości podziału na pierwsze i drugie danie);
  • Dzieci z oddziałów przedszkolnych: 2,50 zł śniadanie; 6,00 zł pełny obiad (1,50 zł – zupa, 4,50 – drugie danie) oraz 2,00 zł podwieczorek.

 

Udostępnij: