Świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”

Informujemy, iż rodzice dzieci / uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Adamówka, korzystających z posiłku w szkole w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, którzy w okresie marzec – kwiecień odbywali naukę zdalną / hybrydową mogą zgłaszać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika socjalnego po odbiór paczek żywnościowych.

Udostępnij: