Bezpłatne certyfikowane kursy komputerowe – Kompetencje cyfrowe dla wszystkich (Edycja II)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce zaprasza mieszkańców Gminy Adamówka na bezpłatne kursy komputerowe w ramach projektu pt. „Kompetencje cyfrowe dla Wszystkich – edycja II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada organizację:

  • szkolenie komputerowe na poziomie podstawowym A;
  • szkolenie komputerowe na poziomie średniozaawansowanym B;
  • szkolenie komputerowe na poziomie zaawansowanym C;

Projekt skierowany jest do osób:

  • uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego,
  • w wieku 25 lat i więcej,
  • nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • wykazujących  własną inicjatywę uczestnictwa w szkoleniu,

Uczestnikami projektu mogą być także osoby które brały udział w poprzednich edycjach projektów finansowanych z EFS z zakresu kompetencji cyfrowych ale na poziomie niższym niż  ten do którego zgłaszają chęć uczestnictwa w aktualnym wsparciu.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

Uczestnik projektu dodatkowo może uzyskać zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Ponadto każdy uczestnik ma zapewniony komputer w trakcie szkolenia oraz otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci m.in.: podręcznika, pendriva oraz notatnika.

Strona internetowa projektu: http://www.kompetencjecyfrowe.altum.pl

BIURO PROJEKTU:

„Kompetencje cyfrowe dla Wszystkich – edycja II”

Tel.: 601 337 168

E-mail: kompetencjecyfrowe@altum.pl

Osoby chętne do wzięcia udziału w kursie prosimy o kontakt pod nr telefonu: 16 622 90 01 wew. 12

Udostępnij: