Otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego w Adamówce (12)