Otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego w Adamówce (13)