Otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego w Adamówce (14)