Otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego w Adamówce (9)